KALAU LAWATI TOLONG SIGN GUEST BOOK YE

21 December 2009

Supaya Anak-Anak Kita Menjadi Insan Berguna.

“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar (memperkenankan) doa” (Q.S. Ali’Imran, 3:38)

Setiap ibu bapa pasti ingin menjadikan anaknya anak yang “baik”. Tetapi apakah menyedari bahawa baik buruknya perilaku yang ditampilkan oleh seseorang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara orang tua mendidik mereka. Oleh itu persoalan selanjutnya adalah, sudah betulkah cara kedua ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka?

Secara umum ada 4 golongan yang boleh dibahagikan dalam mendidik anak iaitu:

1-Ibu bapa yang memilki kuasa mutlak,

2-Ibu bapa permisif,

3-Ibu bapa yang demokratik

4-Ibu bapa yang mengabaikan.

Keempat golongan ini dibezakan dengan tahap perhatian dan tahap pengawasn yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka.

Siapakah orang tua yang besifat keras terhadap anak-anak mereka ?

Ibu bapa tersebut dikatakan memiliki ciri pengawasan secara keras jika melakukan pengawasan yang tinggi terhadap anak akan tetapi tidak diiringi dengan perhatian sepenuhnya. Orang tua banyak menuntut dan tidak mendengarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh anak-anak. Contoh Arahan golongan ini seperti: “Apa saja yang saya suruh kamu lakukan, mesti lakukan”

Jika teknik mendisiplinkan anak ini juga disertai dengan hukuman maka kemungkinan anak menjadi lebih agresif , tidak boleh diajak berbincang, takut akan hukuman, tidak memiliki harga diri dan tidak mempunyai keyakinan diri ketika bergaul dengan kawan-kawannya.

Kebanyakan ibu bapa, kerana merasa sayang terhadap anak, cenderung menurut apapun yang anak inginkan. Ibu bapa seperti ini dikatakan orang tua yang permisif. Memang baik jika orang tua boleh memberikan apa yang anak perlukan, Tetapi tentunya mesti ada batasan, agar orang tua tetap boleh mengarahkan anaknya, bukan sebaliknya anak yang mengarahkan orang tua. Ibu bapa kategori ini memberikan kasih sayang yang begitu tinggi kepada anak, tetapi tidak diiringi dengan pengawasan terhadap tingkahlaku anak, jadi kuasa arahan malah berada pada tangan anak. Anak-anak dari ibu bapa yang memiliki ciri pengasuhan seperti ini biasanya menjadikan anaknya yang baik namun tidak bertanggung jawab.

Tip terbaik adalah ketika ibu bapa yang memiliki ciri pengasuhan yang sifatnya demokratik. Ibu bapa seperti ini seimbang dalam memberikan kasih sayang dengan tuntutan/mengawasi terhadap anak. Mereka menerapkan standard akhlak yang harus ditampilkan oleh anak dan meminta anak untuk mematuhinya, disamping itu ibu bapa banyak terlibat dengan aktiviti yang dilakukan anak, memperhatikan keperluan anak, membina hubungan yang baik dengan anak, mahu mendengarkan anak dan menghormati pandangan anak. Hasilnya anak-anak yang diasuh dengan gaya pengasuhan seperti ini, mereka penuh percaya pada diri, terkawal dan dikagumi diantara kawan-kawannya.

Ciri pengasuhan yang terakhir adalah ‘mengabaikan’. Ibu bapa yang memilki ciri-ciri ini, sedikit sekali memberikan pengawan dan kasih sayang terhadap anak-anaknya tetapi jarang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh anak-anaknya. Umumnya, anak-anak yang terbentuk dari keluarga seperti ini adalah anak-anak yang menampilkan perilaku antisosial, tidak mempunyai perancangan kehidup masa depan, lebih cepat tertarik dengan tabiat merokok dan meminum-minuman keras.

Bagaimanakah menerapkan gaya pengasuhan demokrati dalam kehidupan sehari-hari?

  • Panggilah anak-anak dengan nama yang baik.
  • Buatlah peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi anak di rumah dan di luar rumah, tetapi dalam membuat aturan ini, libatkan pandanagan anak-anak. Sehingga anak merasa bahawa peraturan tersebut dibuat atas persetujuan bersama.
  • Tanamkan nilai-nilai ibadah sejak kecil, misalnya: setiap kali orang tua akan solat, ajak anak untuk ikut solat juga.
  • Biasakan anak-anak bersikap jujur dan berani. Biasanya kejujuran dan keberanian hanya akan timbul pada diri anak-anak yang telah dibina untuk biasa jujur dan berani. Contohnya: ketika anak-anak merasa tidak ada yang melihatnya ketika dia memecahkan suatu barang, katakanlah kepada anak : “jika kamu jujur, ayah (ibu) akan memaafkanmu”
  • Luangkan waktu untuk berbincang dengan anak mengenai kegiatan mereka seharian. Jadikanlah diri kita sebagai orang tua yang boleh menjadi teman yang sedia mendengarkan apa jua yang mereka ingin diceritakan kepada kita. Jika anak menceritakan sesuatu yang telah dilakukannya dan ternyata ianya salah, maka kita sebagi orang tua jangan memarahi mereka secara langsung, tanyalah duhulu alasan mengapa ia melakukannya. Lalu berikan nasihat kepada mereka, mengenai akibat atau kesan dari perbuatannya terhadap diri mereka sendiri atau terhadap orang lain. Jangan sekali-kali hanya mengatakan “ayah/ibu tidak suka dengan apa yang telah kamu lakukan” tetapi anak-anak kita mesti diberitahu mengapa tindakannya adalah salah.
  • Berikanlah pelukan dan ciuman untuk anak, buatlah anak-anak kita merasai dicintai.
  • Pujilah jika anak berbuat baik jangan hanya memarahi ketika anak berbuat salah.

Mudah-mudahan dengan menerapkan ciri-ciri pengasuhan yang demokrati, Allah SWT jadikan kita sebagai orang tua yang mampu memiliki anak-anak yang baik atau soleh dan solehah. Amin.

No comments: