KALAU LAWATI TOLONG SIGN GUEST BOOK YE

19 October 2011

Tempayan Emas


Sebuah kisah yang terjadi di masa lalu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan..

Kisah yang menggambarkan kepada kita pengertian amanah, kezuhudan, dan kejujuran serta wara’ yang sudah sangat jarang ditemukan dalam kehidupan manusia di abad ini.

Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda (yang ertinya):

Ada seorang lelaki membeli sebidang tanah dari seseorang. Yang ternyata di dalam tanah yang dia beli tersebut itu terdapat sebuah tempayan emas. Lalu berkatalah orang yang membeli tanah itu kepada penjual tanah tersebut:

“Ambillah emasmu, sebenarnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas.”

Si pemilik tanah berkata kepadanya: “bahawasanya saya menjual tanah kepadamu beserta isinya.”

Oleh kerana masing-masing dari mereka tidak ada yang mahu mengaku tempayan emas tersebut, maka akhirnya keduanya pun menemui seseorang untuk menjadi hakim atas masalah yang mereka hadapi.


Kemudian berkatalah orang yang diangkat menjadi hakim tersebut: “Apakah kamu berdua mempunyai anak?”

Salah satu dari mereka berkata: “Na’am, Saya ada seorang anak lelaki.”

Yang lain berkata: “Saya ada seorang anak perempuan.”

Lalu Sang hakim berkata: “Nikahkanlah mereka berdua dan berilah mereka belanja dari harta ini serta bersedekahlah kalian berdua.”

————————————————————————-
Sahabat..

Sungguh, betapa indah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW ini.

Di zaman yang kehidupan serba dinilai dengan material dan keduniaan. Bahkan hubungan persaudaraan pun dibina di atas kebendaan.

Didalam hadis ini, Rasulullah SAW mengisahkan, transaksi yang mereka lakukan hanya berkaitan sebidang tanah. Si penjual berasa yakin bahawa isi tanah itu sudah termasuk dalam transaksi mereka. Sementara si pembeli berkeyakinan sebaliknya; isinya tidak termasuk dalam akad jual beli tersebut.

Kedua lelaki ini tetap bertahan, mereka lebih memilih sikap wara’ (berhati-hati), tidak mau mengambil dan membelanjakan harta itu, kerana adanya kesamaran, apakah harta tersebut halal baginya ataukah haram?

Mereka juga tidak berebut-rebut mendapatkan harta itu, bahkan berupaya menghindarinya.

Semak apa yang dikatakan si pembeli tanah: “Ambillah emasmu, sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas.”

Barangkali kalau kita yang mengalami, masing-masing akan berusaha mencari kebenaran, bukti untuk menunjukkan dirinya lebih berhak terhadap emas tersebut.

Tetapi bukan itu yang hendak di sampaikan melalui kisah ini.

Hadis ini menerangkan ketinggian sikap amanah mereka dan tidak adanya keinginan mereka mengaku sesuatu yang bukan haknya. Juga sikap jujur serta warak mereka terhadap dunia, tidak bercita-cita untuk mengambil hak yang belum jelas siapa pemiliknya.

Kemudian muamalah mereka yang baik, bukan hanya akhirnya menimbulkan kasih sayang sesama mereka, tetapi menumbuhkan ikatan baru berupa berbesan. Bahkan, harta tersebut tidak pula keluar dari keluarga besar mereka. Allahu Akbar.

Bandingkan dengan keadaan sebagian kita di zaman ini, sampai ada kata-kata:

“Mencari yang haram pun sukar, apalagi yang halal?” Subhanallah…

Kemudian, mari perhatikan sabda Rasulullah SAW dalam hadis An-Nu’man bin Basyir R.Ama:

“Siapa yang terjatuh ke dalam syubhat (perkara yang samar) bererti dia jatuh ke dalam perkara yang haram.”

Sementara kebanyakan kita, menganggap ringan perkara syubhat ini.

Padahal Rasulullah SAW menyatakan, bahawa siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar itu, boleh jadi dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Orang yang jatuh dalam perkara-perkara yang meragukan, berani dan tidak memperdulikannya, hampir-hampir dia mendekati dan berani pula terhadap perkara yang diharamkan lalu jatuh ke dalamnya.

Rasulullah SAW sudah menjelaskan pula dalam sabdanya yang lain:

“Tinggalkan apa yang meragukanmu, kepada apa yang tidak meragukanmu.”

Iaitu tinggalkanlah apa yang engkau ragu tentangnya, kepada sesuatu yang meyakinkanmu dan kamu tahu bahawa itu tidak mengandung kesamaran.

Sedangkan harta yang haram hanya akan menjadi tidak berkah, mengundang kemurkaan Allah SWT, menghalangi terkabulnya doa dan membawa seseorang menuju neraka jahanam.

Tidak, ini bukan dongeng sebelum tidur…

Inilah kisah nyata yang diceritakan oleh Ash-Shadiqul Mashduq (yang benar lagi dibenarkan) SAW, yang Allah SWT berfirman tentang beliau SAW:

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (An-Najm: 3-4)

Kedua lelaki itu menjauh dari harta tersebut sampai akhirnya mereka datang kepada seseorang untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara mereka berdua.

Menurut sebagian ulama, zahirnya lelaki itu bukanlah hakim, tapi mereka berdua memintanya memutuskan persoalan di antara mereka.

Dengan keshalihan kedua lelaki tersebut, keduanya lalu pergi menemui seorang yang berilmu di antara ulama mereka agar memutuskan perkara yang sedang mereka hadapi. Adapun kesalahfahaman si penjual, bahawa dia menjual tanah dan apa yang ada di dalamnya, sehingga emas itu bukan miliknya. Sementara si pembeli beralasan, bahawa dia hanya membeli tanah, bukan emas.

Akan tetapi, rasa takut kepada Allah SWT membuat mereka berdua merasa tidak butuh kepada harta yang meragukan tersebut.

Kemudian, datanglah keputusan yang membuat lega semua pihak, iaitu pernikahan anak lelaki salah seorang dari mereka dengan anak perempuan pihak lainnya, memberi belanja keluarga baru itu dengan harta karun tersebut, sehingga menguatkan persaudaraan imaniah di antara dua keluarga yang soleh ini.

Perhatikan pula kejujuran dan sikap warak sang hakim. Dia memutuskan persoalan keduanya tanpa merugikan pihak yang lain dan tidak mengambil keuntungan apapun. Seandainya hakim itu tidak jujur atau tamak, tentu akan membuat keputusan yang menyebabkan harta itu lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangannya.

Pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah sekelumit tentang sikap amanah dan kejujuran serta warak yang sudah jarang di zaman kita.

Demikianlah cara pandangan orang-orang soleh terhadap dunia ini. Adakah diantara kita yang mahu mengambil pelajaran?

Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dalam berniaga..

No comments: